DEN HAAG - Het plan van Tweede-Kamerlid Marianne Thieme (PvdD) om onverdoofd - ritueel - slachten te verbieden, stuit in de Eerste Kamer op veel weerstand.

Dat bleek dinsdag in de Senaat, waar Thieme haar initiatiefwetsvoorstel verdedigde.

De indienster van het plan en een meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks) willen van deze slachtmethode af, omdat dieren hierbij extra pijn en stress hebben.

In de Senaat waren dinsdag alleen PvdD, PVV 50PLUS en OSF uitgesproken positief over het idee. Andere partijen (SP, GroenLinks) wensen eerst meer informatie van Thieme, voordat zij een eindoordeel vellen.

De indienster van het voorstel komt later dinsdag aan het woord om die informatie te geven. Het debat zal tot in de nacht duren.

Intrekken

VVD-senator Sybe Schaap heeft zijn mening echter al klaar. Hij ziet niets in het idee van Thieme en riep haar op haar voorstel in te trekken. Volgens hem moet ze een nieuw voorstel maken met nieuwe criteria voor rituele en verdoofde slacht.

Ook PvdA, D66, SGP en CDA zijn zeer kritisch. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of de beperking van dierenleed groot genoeg is om inperking van de godsdienstvrijheid te rechtvaardigen. Door een uitzondering in de wet mogen joodse en islamitische slagers nu nog slachten zonder de dieren eerst te bedwelmen.

Dierenwelzijn

Ook vragen veel senatoren zich af of niet beter werk kan worden gemaakt van verbetering van dierenwelzijn tijdens het leven van dieren. Ze vinden dat Thieme haar pijlen eerder moet richten op grootschalige, industriële slacht. Ook vragen ze zich af door de 'symboolwetgeving' kosjer en halal vlees voortaan uit het buitenland zal worden gehaald.

Verder was er kritiek op de regeling waarin ontheffing kan worden gevraagd om toch zonder verdoving te slachten. Die wordt alleen verleend als bij de rituele slacht niet meer dierenleed is dan bij verdoofde slacht. Aanvragers van een ontheffing moeten zelf aantonen dat er geen sprake is van extra leed. ''Omgekeerde bewijslast'', aldus een aantal senatoren.