DEN HAAG - De VVD wil in kaart hebben gebracht op welke wijze gemeenten mensen uit de bijstand aan het werk weten te krijgen.

Tweede Kamerlid Malik Azmani van de regeringspartij gaat dinsdag bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken vragen om een check op de prestaties van de lokale overheden in de arbeidsbemiddeling.

Met het prestatieonderzoek wil Azmani niet alleen meer inzicht krijgen in hoe en hoeveel uitkeringsgerechtigden aan een baan worden geholpen.

Volgens hem zal meer openheid over de verschillende werkwijzen en politieke keuzes leiden tot betere prestaties, omdat gemeenten kunnen leren van elkaars successen en fouten. ''Nu zie ik vooral ieder zijn eigen gang gaan en proberen het wiel opnieuw uit te vinden'', stelt hij.

Cultuuromslag

De VVD'er pleit al langer voor een cultuuromslag bij gemeenten als het gaat om de arbeidsbemiddeling. Als mensen in de bijstand door hun gedrag of kleding verhinderen om aan het werk te komen, moet er volgens hem sneller gekort worden op de uitkering.

Lokale overheden zouden nu nog onvoldoende gebruik maken van wettelijke mogelijkheden om sancties op te leggen en mensen te prikkelen om aan de slag te gaan.

Rotterdam

Onlangs zei Azmani nog geschrokken te zijn dat werklozen in Rotterdam nauwelijks reageren op initiatieven om ze aan de slag te krijgen in de haven, waar ondernemers juist naarstig op zoek zijn naar personeel.

Maar tot zijn verbazing krijgt buurgemeente Spijkenisse de bus naar de havengebieden wel vol met werkzoekenden. Hij wil weten hoe dit kan.

Zoekperiode

Tegelijkertijd is Rotterdam volgens de VVD'er juist bedreven in het toepassen van een verplichte zoekperiode naar werk, voordat mensen bijstand kunnen krijgen. Dit is apart geregeld voor jongeren tot 27 jaar die bijstand aanvragen, maar de havenstad doet het ook bij ouderen die aankloppen voor de uitkering.

''Dat kan ook gewoon volgens de wet, maar het valt me op dat veel andere gemeenten dat weer niet weten'', aldus Azmani.