DEN HAAG - Mensen met schulden en hun schuldeisers moeten volgens de ChristenUnie hun onderlinge problemen zelf meer oplossen.

Tweede Kamerlid Cynthia Ortega van de oppositiepartij gaat deze week bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken voorstellen om het beroep op schuldhulp via de overheid te beperken.

Verkopers en kopers moeten zelf meer verantwoordelijkheid dragen in gevallen van: vandaag een auto kopen en over 2 jaar betalen. ''Want wie zegt dat die persoon dan wel kan betalen? Misschien is hij straks wel zijn baan kwijt'', aldus Ortega maandag.

Volgens de ChristenUnie-politica moet ''de publieke schuldhulpverlening zich specifiek gaan richten op mensen met een verantwoord uitgavenpatroon, die door tegenslagen in de problemen zijn gekomen''.

Andere mensen moeten naar de particuliere schuldhulp. Daarbij moeten bedrijven en kredietverstrekkers ook hun verantwoordelijkheid nemen en hun verlies nemen als hun klanten hun verplichtingen niet kunnen nakomen.

VVD

Net als de ChristenUnie pleit de VVD ook al langer voor een kleinere rol van de overheid in de schuldhulpverlening. Maar VVD-Kamerlid Malik Azmani wil eerst precieze uitwerking van de ChristenUnie-plannen zien, voordat hij kan zeggen of de VVD deze steunt.

Volgens Ortega kan de schuldhulpverlening door haar voorstellen een stuk effectiever. Zo vindt ze dat staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) ook slimmer gebruik kan maken van bestaande kennis van vrijwilligers en ervaringen die zijn opgedaan in projecten van bijvoorbeeld Humanitas en SchuldHulpMaatje.

Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders eerder later ingrijpen door mensen tijdig de kans te geven te verhuizen naar een goedkoper huis, kan volgens haar ook veel leed en kosten besparen.

Als de VVD-bewindsman niet wil meegaan in voorstellen van de ChristenUnie, overweegt Ortega met een eigen initiatiefwet te komen voor eenvoudiger, slimmer en goedkopere schuldhulp.