DEN HAAG - Nog altijd is het onzeker of de Partij voor de Dieren het verbod op onverdoofd ritueel slachten door de Eerste Kamer kan loodsen.

Zondag bleek tijdens een debat in Amsterdam dat PvdA-Senator Nico Schrijver vraagtekens zet bij de juridische haalbaarheid van de wet, zo schrijft het Parool maandag.

Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan, maar VVD, PvdA, D66 en GroenLinks dwongen wel een amendement af dat zegt dat onverdoofd ritueel slachten toch is toegestaan indien dit aantoonbaar niet meer stress voor de dieren oplevert.

Schrijver vraagt zich af of de rechter hiermee uit de voeten kan, omdat de mate van dierenwelzijn bij de slacht moeilijk te meten is. Deze week wordt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer besproken en Schrijver kondigt aan de indiener van de wet, PvdD-leider Marianne Thieme, hierover kritisch te bevragen.

Zonder de steun van de PvdA wordt het voor de partij van Thieme moeilijk om een meerderheid in de Senaat te vinden, aangezien ook de VVD grote moeite heeft met het voorstel.

VVD-Senator Sybe Schaap liet eerder in de Volkskrant weten: "Het is slecht onderbouwd en door de amendering in de Tweede Kamer is dat er beslist niet beter op geworden".