DEN HAAG - Een sociale inspectie moet volgens de PVV werkschuwe jongeren opzoeken in koffiehuizen, buurthuizen en hangplekken en ze aan een baan helpen.

Tweede Kamerlid Leon de Jong van de gedoogpartner van het minderheidskabinet kondigde aan bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken deze week een voorstel te doen voor de 'koffiehuisinspectie'.

''Te vaak blijkt dat met name niet-westerse allochtone jongeren aangeven niet te willen werken, terwijl ze dat wel kunnen. Henk werkt zich suf terwijl Achmed in bed blijft liggen. Dat kan echt niet'', aldus de PVV'er maandag.

Overzicht

Volgens De Jong moeten mensen van de koffiehuisinspectie goed overzicht hebben van vacatures voor de jeugd in de buurt en contact hebben met werkgevers. Als jongeren in de bijstand zitten en werk weigeren, moet de uitkering worden ingehouden, stelt hij. In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV staat ook dat uitkeringsgerechtigden die door hun gedrag of kleding verhinderen om aan het werk te komen, dit sneller moeten voelen.