DEN HAAG - Arbeidsmigranten die maar kort in Nederland hebben gewerkt en een beroep doen op de bijstand, moeten volgens de VVD direct worden uitgezet.

Tweede Kamerlid Malik Azmani van de regeringspartij kondigde maandag aan hiervoor te gaan pleiten tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken later deze week. Hij hoopt zo ''korte metten te maken met bijstandstoerisme''.

Azmani vreest voor een toenemend beroep op de bijstand door mensen van buiten Nederland die nog maar kort in ons land hebben gewerkt. Volgens de liberalen zijn arbeidsmigranten in ons land welkom als ze werken en in hun bestaan kunnen voorzien.

Maar de VVD'er wijst op de gemeente Vaals, dichtbij het drielandenpunt met België en Duitsland, waar veel Oost-Europeanen een beroep doen op de bijstand.

Verblijfsrecht

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft wegens de problemen in Vaals eerder dit jaar deze gemeente al de mogelijkheid gegeven om bij een aanvraag voor bijstand tegelijkertijd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te controleren of iemand verblijfsrecht heeft in Nederland als daaraan wordt getwijfeld. Is dat niet het geval, dan hoeft de gemeente geen bijstand te verstrekken. Kamp wil dit landelijk regelen en moet hiervoor de wet nog aanpassen.

Het is de VVD-bewindsman al langer een doorn in het oog dat onder meer Polen steeds vaker een beroep doen op de bijstand of de daklozenopvang. Nederland is in zijn ogen met relatief hoge uitkeringen aantrekkelijk voor bepaalde migranten. Hij wil meer aandacht binnen de EU voor de verschillen in welvaart en sociale voorzieningen tussen lidstaten en de migratie-effecten hiervan.

Kamp zei onlangs nog gehoor te vinden bij de liberale fractie in het Europees Parlement voor de Nederlandse problemen. Hij wil dat Europese regels worden aangescherpt. In plaats van dat EU-burgers na één jaar werk in andere lidstaat een uitkering in dat land kunnen krijgen, moet dat ten minste vijf jaar worden.