DEN BOSCH - Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdagavond tegen de overdacht van taken voor natuurbeheer aan de provincie gestemd.

Omdat coalitiepartij SP verdeeld stemde, ontstond er een kleine meerderheid tegen het natuurakkoord (27 tegen 25).

Als het aan staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) ligt worden de provincies vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In totaal wil het kabinet zo 600 miljoen euro bezuinigen op natuur.

Alle provincies moeten deze maand stemmen over de overdracht waarover Bleker afspraken maakte met het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Brabant is de eerste provincie die stemde. Flevoland heeft een tegenstem aangekondigd.

Niks veranderen

De Brabantse SP-gedeputeerde Johan van den Hout reageerde vrijdagavond dat wat hem betreft er niks hoeft te veranderen.

Hij hoopt dat Bleker zijn aanbod handhaaft zodat de provincie in ieder geval nog geld krijgt voor het natuurbeheer. ''De bezuinigingen gaan toch wel door. Ik wilde de inkomsten niet op het spel zetten.''

Ineke van Gent, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, wil opheldering van Bleker. Zij gaat er van uit dat er geen akkoord meer is, nu niet alle provincies instemmen met de gemaakte afspraken.

Niet verstoren

Bleker wil eerst van alle provincies horen of ze akkoord gaan of niet. Om dat proces niet te verstoren, wil hij nu niet reageren op de uitkomst van de stemming van een provincie, aldus zijn woordvoerster. De provincies hebben tot medio december om te besluiten.

In de Tweede Kamer zijn de oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren tegen de manier waarop Bleker wil bezuinigen op de natuur en de verantwoordelijkheid bij de provincies legt. GroenLinks en PvdA riepen de provincies op het akkoord niet te tekenen.