DEN HAAG - Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) sluit niet uit dat de hypotheekrenteaftrek binnen de coalitie onderwerp van discussie wordt indien extra bezuinigingen nodig zijn.

"Je moet de bereidheid hebben om over alle noodzakelijke maatregelen te kunnen spreken", stelde hij in de wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Verhagen werd specifiek naar de aftrek gevraagd, waarop hij antwoordde dat wat hem betreft elke partij zijn heilige huisjes heeft, "maar ook heilige huisjes hebben weleens een lekkende dakkapel".

Eerder noemde hij deze metafoor al in een interview met NU.nl. Toen verwees hij naar de PVV die in zijn ogen te veel bezig was met het voorlezen van het eigen verkiezingsprogramma en riep hen op verantwoordelijkheid te nemen.

Verhagen wilde vrijdag niet speculeren over de waarschijnlijkheid van extra bezuinigen of de hoogte daarvan, laat staan dat hij concrete voorbeelden van bezuinigingen of hervormingen wilde noemen.

Het kabinet wacht nieuwe CPB-cijfers af, alvorens te bezien of er maatregelen genomen moeten worden en welke. Deze cijfers komen in het voorjaar.

Wel herhaalde hij dat de tijd van makkelijke maatregelen voorbij is.