DEN HAAG - Oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank wist zich donderdag weer te herinneren of hij begin 2009 tijdens de kredietcrisis met premier Jan Peter Balkenende had gesproken over een in zijn ogen te harde opstelling van minister Wouter Bos van Financiën in gesprekken over steun aan ING.

''Ik weet het niet, ik herinner het me niet en het lijkt me weinig waarschijnlijk'', zei Wellink toen.

Maar volgens de oud-centralebankpresident was hij bij de vraagstelling op het verkeerde been gezet. Dat gesprek ging niet over de Amerikaanse hypothekenportefeuille van ING, maar over de economische situatie in de wereld als zodanig, aldus Wellink nu.

België

Wellink wil dat er alles aan wordt gedaan om de relatie met de Belgische toezichthouder te verbeteren. Die verhoudingen bleken tijdens de redding van het Fortisconcern niet goed te zijn, zo maakte Wellink donderdag duidelijk bij de parlementaire enquêtecommissie.

De slechte relatie bleek bijvoorbeeld toen Nederland nauwelijks informatie vanuit België kreeg over de precieze situatie bij Fortis.

Volgens Wellink speelden ''diepere gevoelens'' bij de Belgen al jaren. Verder wilde de oud-bankpresident er niet veel over kwijt.

Meer weten

Met de kennis van nu hadden we tijdens de kredietcrisis van 2008 en 2009 veel meer moeten weten van andere partijen. Dit is een van de conclusies die Wellink donderdag trok.

''Dat we destijds te weinig wisten, komt onder meer door het aparte systeem van nationale toezichthouders op de financiële sector'', schetste Wellink. ''Ik was geschokt dat Royal Bank of Scotland plotseling voor tientallen miljarden aan staatssteun nodig bleek te hebben'', gaf hij als voorbeeld aan.

Goede bank

Royal Bank of Scotland kocht in 2007 ABN Amro samen met bankverzekeraar Fortis en de Spaanse bank Santander. Wellink: ''Ik had altijd gedacht dat RBS een goede bank was. Ik neem het mezelf nu kwalijk dat ik niet heb gezien dat RBS geen goede bank was.''

Wellink stelt daarom terugkijkend grote vraagtekens bij vijandige biedingen in een fragiele sector. ''Het antwoord op de vraag of die mogelijk moeten zijn, luidt 'nee' bij systeemrelevante instellingen.''