DEN HAAG - De geloofwaardigheid van het Nederlandse Koninkrijk is in het geding als er geen onderzoek komt naar de integriteit van individuele bewindslieden op Curaçao.

Dat stelt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam tegenover NU.nl.

Er is al langer sprake van verdenkingen van corruptie binnen de regering van premier Schotte op het eiland.

Oud-GroenLinks leider Paul Rosenmöller deed eerder onderzoek en velde een negatief oordeel over de integriteit van Schotte en zeker twee van zijn ministers.

Nader onderzoek

De Rijksministerraad, waarin de gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderen met ministers uit het Nederlandse kabinet, besloot daartoe tot een nader onderzoek.

Dit onderzoek wordt echter beperkt tot het bestuur in zijn algemeenheid en niet naar de individuele bestuurders, tot ongenoegen van de Tweede Kamer.

"Het is aan het lokale bestuur op Curaçao om deugdelijkheid van bestuur af te dwingen", aldus Van Dam. "Als ze dat nalaten is de Koninkrijksregering bevoegd om in te grijpen."

De PvdA'er stelt dat onmiddellijke onafhankelijkheid voor Curaçao het enige alternatief is.

Rijksrecherche

Zijn PVV-collega Eric Lucassen is het er mee eens dat Nederland de plicht heeft op te treden tegen corruptie en stelt voor de rijksrecherche onderzoek te laten doen.

Ook hij is teleurgesteld in het voorgestelde onderzoek. "De Rijksministerraad was aanvankelijk heel stellig dat er iets moest gebeuren. Nu zie ik slappe knieën. De brullende tijger is nu een luie huiskat die niet van zijn plek wil komen."

De PVV'er zegt een motie te overwegen om minister Donner (Koninkrijksrelaties) op te roepen alsnog een onderzoek naar de individuele personen in te stellen.

Donner wil het algemene onderzoek eerst afwachten, alvorens te bezien of er verder onderzoek nodig is.

Maffiapraktijken

SP-Kamerlid Ronald van Raak spreekt van maffiapraktijken op het eiland en noemt het voorgestelde onderzoeksbureau Transparency International volstrekt ongeschikt om de onderste steen boven te krijgen.

Ook hij pleit voor onderzoek vanuit Nederland. Ineke van Gent (GroenLinks) is het met hem eens dat de klus voor Transparency International niks voorstelt. "Schotte roept de verdenkingen steeds meer over zichzelf af door het onderzoek zo te traineren."

Autonoom

Andre Bosman (VVD) vindt niet dat Nederland een onderzoek naar het bestuur op Curaçao kan afdwingen, aangezien het eiland een autonome positie heeft.

Hij is het met de minister eens dat het goed is eerst het huidige onderzoek af te wachten en vanuit daar verder te kijken. Wel maakt hij zich zorgen over de bereidwilligheid van Curaçao om iets aan de corruptie te doen.

Donderdagavond vergadert de Tweede Kamer met minister Donner over het onderzoek naar de integriteit van bestuurders op Curaçao.