BRUSSEL - De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN heeft forse kritiek op het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker.

In een brief aan de bewindsman schrijft de organisatie dat zijn plannen zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor biodiversiteit, ecosystemen en de economie in Nederland.

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met Bleker over zijn plannen met de natuur. Door de voorstellen zal Nederland allerlei internationale verdragen die ons land mede heeft ondertekend niet meer volledig kunnen naleven, waarschuwt IUCN.

De brief van de Europese directeur Hans Friederich, waarover het persbureau ANP beschikt, is opvallend omdat het ministerie van Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) lid is van IUCN.

Provincies

Het steekt de organisatie onder meer dat 149 Nederlandse plant- en diersoorten straks niet langer wettelijk beschermd zijn. Ook vreest IUCN voor de gevolgen van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies, zoals Bleker voorstelt.

Als dat toch doorgaat, moeten er heldere voorwaarden komen en moet het natuurbeheer landelijk in de gaten worden gehouden. IUCN vraagt zich ook af hoe effectief het netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nog zal zijn als de plannen van de staatssecretaris doorgaan.