DEN HAAG - De VVD vreest dat een EU-verdragswijziging niet de gewenste slagvaardigheid oplevert. 

Kamerlid Klaas Dijkhoff denkt dat het 'bal' wordt, doordat iedereen dan zijn eigen plannen en wensen probeert door te drukken.

"Regel nu eerst wat er binnen het verdrag kan om te komen tot een voldoende solide basis voor de komende jaren."

Donderdag en vrijdag overleggen de Europese regeringsleiders over de aanpak van de Eurocrisis.

Begrotingsdiscipline

Op tafel ligt onder andere een plan van Nicolas Sarkozy en Angela Merkel om het Europees verdrag zo te wijzigen dat Europa begrotingsdiscipline kan afdwingen, inclusief automatische straffen.

De Europese president Herman van Rompuy vind het plan van 'Merkozy' te ver gaan. Volgens hem zou de ratificatie te veel tijd gaan kosten en hij pleit daarom voor een beperkte wijziging.

Openbaarheid

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de inzet van de Nederlandse regering bij deze Eurotop.

GroenLinks-leider Jolande Sap tegenover NU.nl pleit er voor dat de discussie over een verdragswijziging uit de achterkamertjes wordt gehaald en in het openbaar wordt gevoerd.

Ze wil dat een forum van Europese regeringsvertegenwoordigers met Europese en nationale parlementariërs in het openbaar gaat onderhandelen over het nieuwe verdrag.

"De tijd dat de Europese regeringsleiders zo'n verdragswijziging onderling konden bedisselen is voorbij", stelt ze.

Proactiever

Wouter Koolmees (D66) wil dan van de premier horen waarom hij zich niet meer laat horen in de eurodiscussie.

"Hij klaagt dat de aanpak te traag gaat, maar hij is er zelf bij. Waarom is hij niet proactiever en agendazettend?", aldus Koolmees.

"In de bundestag zien wij Angela Merkel de euro met vuur verdedigen. Op de franse tv zien wij Nicolas Sarkozy een inspirerende speech houden. Onze eigen minister-president zien wij nergens."