ROTTERDAM - Om de verkeersdruk op de Rotterdamse snelwegen het hoofd te bieden, moet een nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg, de Blankenburgtunnel, worden aangelegd.

De voorkeur voor dat tracé heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) woensdag bekendgemaakt.

Tol

Een ritje door de nieuwe Blankenburgtunnel gaat de automobilist naar verwachting 2 euro tol kosten. Vrachtwagens betalen ongeveer 6 euro tol.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag laten weten. Minister Melanie Schultz van Haegen gaf woensdag duidelijkheid over de aanleg van onder meer de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 ten noorden van Rotterdam. Hierbij maakte zij ook bekend dat weggebruikers op beide trajecten straks tol moeten betalen.

De minister is niet bang dat automobilisten de tolwegen gaan mijden: ''Deze wegen bieden tijdswinst, dus dat kan een overweging zijn voor bestuurders om tol te betalen. In het buitenland zie je dat ook, dus waarom zou het hier niet werken? Bij beide projecten stopt de tol na 40 jaar. Eerder gebeurde dat ook met de Westerscheldetunnel.''

Onderzoek

De minister liet onderzoek doen naar diverse tunnelvarianten. Uiteindelijk kwamen 2 tracé's als voornaamste optie bovendrijven: de westelijk gelegen Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, die dichterbij de bestaande Beneluxtunnel staat ingetekend.

''Van alle varianten lost de Blankenburgtunnel het beste de verkeersproblemen op. Bovendien is deze tunnel zo'n 800 miljoen euro goedkoper'', aldus de minister in een toelichting.

Zij zegt voor een goede inpassing van de weg zo'n 150 miljoen euro extra uit te trekken. Daarmee komen de kosten van de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) uit op 1,2 miljard euro. Hiervan wordt 300 miljoen euro betaald uit tol, aldus de minister. 

Drie varianten

Voor de Blankenburgtunnel lagen drie varianten op tafel. Schultz kiest voor de 'gele' variant die loopt langs Krabbeplas-west. Dit betekent volgens de minister dat de weg niet dwars door maar langs het weidelandschap tussen Vlaardingen en Maassluis gaat lopen. Met de keuze wordt bovendien het Volksbos gespaard, aldus Schultz.

De NWO sluit aan op de A15 en de A20. Het tracé moet de Beneluxtunnel ontlasten en zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

De aanleg van de Blankenburgtunnel kan rekenen op steun van een meerderheid van de betrokken lokale overheden, zoals de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden. Ook Havenbedrijf Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven zijn voorstander van de tunnel.

D66

D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer zijn tegen het aanleggen van de Blankenburgtunnel in de Rotterdamse regio. De snelwegtunnel onder de Nieuwe Waterweg tast volgens beide partijen natuurgebied aan.

Als het aan D66 had gelegen had minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) beter voor een ander tracé, dat van de Oranjetunnel, kunnen kiezen. GroenLinks is tegen een nieuwe wegverbinding in de regio, maar vindt dat de optie voor de Oranjetunnel beter onderzocht moet worden.

CDA

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil meer informatie van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) over de tracékeuze voor een nieuwe snelwegtunnel in de Rotterdamse regio.

In de regio zijn niet alle gemeenten daarvan overtuigd en ook milieuorganisaties en de ANWB willen liever een ander tracé. CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wil weten hoe Schultz die kritiek pareert.

Tolvrij

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot kan zich grotendeels vinden in de plannen voor nieuwe snelwegen bij Rotterdam, maar hij wil wel dat alles op alles wordt gezet om die wegen tolvrij te maken.

Aptroot hoopt dat toekomstige aanbestedingsmeevallers gebruikt kunnen worden om de aan te leggen weg tussen de A13 en de A16 tolvrij te houden. Wat betreft de Blankenburgtunnel hoopt hij op het bedrijfsleven.

Den Haag

Niet alleen voor de verkeersafwikkeling rondom Rotterdam maar ook voor het verkeer in de regio Haaglanden zijn afspraken bekendgemaakt. Met name voor het verkeer op de A4 inclusief toe- en afritten, de N211 en N14 en voor de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk zijn verregaande plannen gemaakt om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Daar komen onder meer ongelijkvloerse kruisingen. Het rijk en de regio trekken voor de verbeteringen samen een half miljard euro uit.