DEN HAAG - De PvdA is ontevreden over het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker en wil dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu van minister Melanie Schultz van Haegen zich met natuur gaat bezighouden.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi noemde Blekers aanpak dinsdag bij de begrotingsbehandeling Natuur en Landbouw. ''onkundig''.

Ze verwees naar de hoog oplopende discussie over natuurgebied Oostvaarderswold (Flevoland) en de onduidelijkheid rond de overdracht van natuurbeheer naar provincies.

Jacobi heeft er geen vertrouwen meer in dat Bleker echt zorgt voor de natuur. ''Zijn natuurwet lijkt meer op een wet Weg met de natuur. De natuur is bij dit kabinet überhaupt niet in goede handen, maar bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zou de toekomst van de natuur net iets rooskleuriger kunnen zijn."

VVD

De VVD wil dat Bleker nog meer natuurregels schrapt waarvan ondernemers en recreanten last hebben. Tweede Kamerlid Helma Lodders opende eind 2010 een meldpunt voor ondernemers, organisaties en burgers die vinden dat de natuurbeschermingsregels hen in de weg zitten.

De meer dan 100 verzamelde klachten bevestigen haar idee dat de provincies en gemeenten regelmatig vergunningen weigeren rond de natuurgebieden, ook als een activiteit geen gevaar is voor de flora en fauna in de directe omgeving.

''Mensen laten ons weten dat ze schoon genoeg hebben van de strenge regels en de lange, onzekere en vaak kostbare procedures die Natura 2000 met zich meebrengt. Neem de zweefvliegvereniging die via dure onderzoeken moet aantonen dat de schaduw van geruisloze zweefvliegtuigen niet schadelijk zou zijn voor de weidevogels. Als je het mij vraagt, is de balans hier volledig zoek'', aldus Lodders.

Recreatiesector

De VVD vindt dat waardevolle en kostbare natuur beschermd moet worden, maar wil juist rond die gebieden ook ruimte voor bijvoorbeeld de recreatiesector.

Lodders herinnerde Bleker dinsdag aan de afspraak in het regeerakkoord om de speelruimte binnen de Europese richtlijnen optimaal te benutten. ''We moeten echt af van die extra doelen die Nederland stelt bovenop het Europese beleid. De staatssecretaris is al een eind in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.''