DEN HAAG - Het kabinet moet uit gaan zoeken hoe de taken van de waterschappen naar bijvoorbeeld de provincies kunnen gaan. Die wens heeft de Tweede Kamer dinsdag uitgesproken.

De Kamer vindt dat het werk van de waterschappen wel wat efficiënter kan. Door het waterbeheer ergens anders onder te brengen, kan het aantal bestuurslagen in Nederland ook omlaag.

Tijdens overleg met minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) bleek onlangs dat de Kamer de taken van de waterschappen bij de provincies onder wil brengen.

Maar een oproep aan het kabinet om met concrete voorstellen te komen, ging de PVV te ver. In het gedoogakkoord heeft de partij zich vastgelegd op bezuinigingen door de waterschappen.