DEN HAAG - De ingrepen van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos ten tijde van de kredietcrisis hebben geen enkele keer tot problemen geleid in de ministerraad of bij een ander overleg tussen de meest betrokkenen.

Over een aantal maatregelen, zoals de steun aan ING, is uitvoerig gesproken maar Bos kreeg steeds, vaak achteraf, de steun van de andere ministers.

Toenmalig vicepremier André Rouvoet zei dat dinsdag bij de parlementaire enquêtecommissie die de overheidsmaatregelen onderzoekt.

Volgens hem beseften de ministers goed dat er onder tijdsdruk maatregelen genomen moesten worden en er niet altijd gewacht kon worden op de wekelijkse ministerraad.

Goed gebruik

Rouvoet zei dat hij zelf ''bij alles in voldoende mate op de hoogte was om te kunnen bepalen of ik op die weg mee kon gaan''. Volgens hem is het ''goed gebruik'' om achteraf instemming tijdens het kabinetsberaad te krijgen.

Ministers, zo benadrukte Rouvoet, kunnen zelfstandig besluiten nemen en de ministerraad is er voor de eenheid van het beleid.

Rouvoet bij Commissie de Wit