DEN HAAG - Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgen meer kans van slagen bij het aanvragen van krediet. Die belofte deed minister van Economische Zaken Maxime Verhagen dinsdag na overleg met een aantal banken en vertegenwoordigers van het MKB.

Banken gaan volgens Verhagen "meer aandacht besteden" aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) die een lening willen. Verhagen kaartte de zorgen van ondernemers aan tijdens een overleg met de bestuurders van onder meer Rabobank, ING en ABN Amro.

"In samenwerking met de werkgevers wordt de service vergroot, waardoor MKB’ers een grotere kans van slagen hebben bij het aanvragen van krediet en minder lang op een beslissing hoeven te wachten", aldus het ministerie in een verklaring na afloop van het beraad.

Overzicht

Verhagen steekt een half miljoen euro in de zogeheten ondernemerskredietdesk, een meldpunt voor ondernemers die vragen of klachten hebben over de kredietverlening door banken. Ook zullen de banken en MKB-Nederland regelmatig een cijferoverzicht maken van de kredietverlening aan het MKB.

Voor de zomer volgt een evaluatie om te zien of de gemaakte afspraken werken.

Risico's

Volgens Verhagen gaven de banken aan dat ze gezonde bedrijven van krediet zullen blijven voorzien, "maar dat de kredietrisico's toenemen door de verslechterde economische vooruitzichten". Hierdoor hebben banken het afgelopen kwartaal minder kredieten verstrekt, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Verhagen wijst op de lastige marktomstandigheden voor banken, waardoor het aanzienlijk moeilijker is voor banken om geld aan te trekken op de obligatiemarkt. "Daarnaast worden banken vanuit regelgeving geconfronteerd met aangescherpte eisen aan de omvang en kwaliteit van hun kapitaal- en liquiditeitsbuffers."

De hoeveelheid uitstaande zakelijke kredieten lag in oktober met 347 miljard euro desondanks 4 procent hoger dan een jaar geleden. Volgens Verhagen kan de kredietverlening de komende tijd afnemen, onder andere vanwege minder vraag van bedrijven in economisch onzekere tijden.