DEN HAAG - De sociale werkplaatsen moeten er 230 miljoen euro per jaar bij krijgen. Zo blijven alleen al deze kabinetsperiode 125.000 mensen extra aan het werk.

Dat stelde Cedris, de vereniging van sociale werkplaatsen, maandag.

Volgens Cedris valt de extra investering deels terug te verdienen, omdat jaarlijks circa 115 miljoen euro wordt bespaard aan uitkeringen.

Verder wil de organisatie direct een beroep kunnen doen op 100 miljoen euro die minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) heeft gereserveerd voor gemeenten die straks in de problemen komen bij de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV).

Gemeenten

Gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Het kabinet wil per 2013 de sociale werkvoorziening (SW) grotendeels samenvoegen met de bijstand en de Wajong voor jonggehandicapten in de nieuwe regeling WWNV. Het kabinet wil meer mensen met een handicap uit de uitkering en bij een 'gewone' werkgever aan de slag hebben.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zei dat hervorming van sociale werkplaatsen hard nodig is. ''Sommige SW-bedrijven zijn al hard bezig door verliesgevende productielijnen af te stoten en meer mensen vanuit de sociale werkvoorziening bij reguliere bedrijven te laten werken.'' Hij wees erop dat het kabinet gemeenten en sociale werkplaatsen hierbij steunt met het 'herstructurerings-fonds' van 400 miljoen euro.

CAO

Om extra geld vrij te maken wil Cedris ook af van de cao voor sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom en mensen op de wachtlijst voor beschutte werkplekken. Dit werd al eerder geopperd door de zogeheten commissie-Westerlaken, die om advies was gevraagd door de brancheorganisatie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de hervormingen.

Nu verdient personeel van de sociale werkplaatsen gemiddeld 120 procent van het minimumloon. Cedris wil bij nieuwkomers aansluiten bij de WWNV, waarbinnen hoogstens een inkomen op minimumloonniveau mogelijk is.

Vakbondsbestuurder José Meijer van Abvakabo spreekt hier schande van. Hiermee zegt Cedris dat een cao of een minimumloon voor deze kwetsbare groep niet nodig is. ''Dat is de sociale rechtsstaat voorbij''.