AMSTERDAM - Boeren moeten worden gedwongen een steeds grotere hoeveelheid land beschikbaar te hebben voor hun vee. Zo moet een einde worden gemaakt aan de intensieve veehouderij.

Dat bepleit de PvdA deze week tijdens het begrotingsdebat met staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA), schrijft Trouw maandag.

PvdA-Kamerleden Tjeerd van Dekken en Lutz Jacobi willen een driesterrensysteem invoeren. Hoe duurzamer en diervriendelijker een boer werkt, hoe meer sterren hij krijgt. Vlees, eieren of melk van bedrijven die meer sterren hebben, moeten volgens hen goedkoper zijn. De voorwaarden om sterren te scoren moeten langzaam worden opgeschroefd.

Voor dierenwelzijn bestaat al het Beter Leven-keurmerk. De partij wil de eisen voor een ster van dit keurmerk vanaf volgend jaar verplicht stellen bij de nieuwbouw van stallen. Vanaf 2015 moeten nieuwe stallen minstens twee sterren scoren.

Toch is dierenwelzijn voor de PvdA niet de belangrijkste reden voor de omslag. Het zou de Kamerleden meer te doen zijn om het mestprobleem, de ruimtelijke ordening, gezondheidsproblemen bij mensen en de slechte vooruitzichten voor boeren.

De vrees bestaat dat er in het buitenland geen markt is voor duurzame Nederlandse producten. Momenteel gaat driekwart van het vlees naar het buitenland. Volgens de PvdA is er echter meer markt voor dan gedacht. Uiteindelijk zou het wel in Europees verband moeten worden geregeld. "Dat kan, want iedereen wil een duurzame landbouw", zegt Jacobi in de krant.