DEN HAAG - De PvdA verwelkomt het besluit van de FNV om te willen opgaan in een nieuwe vakbond.

Volgens de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer is een sterke vakbeweging die meegaat met haar tijd in het belang van ons land, zeker in een periode waarin het economisch tij terugloopt.

''Ik hoop dat de komende maanden een stevig fundament wordt gelegd voor een vernieuwde vakbeweging, die ook nieuwe groepen mensen aantrekt'', stelde PvdA-leider Job Cohen zondag in een reactie.

Nieuwe Vakbeweging

De FNV in zijn huidige vorm houdt op te bestaan. Er komt een organisatie voor in de plaats die voorlopig als werktitel de naam Nieuwe Vakbeweging meekrijgt. Net als nu komt er een overkoepelende organisatie en bonden, maar de structuur wordt anders en de lijnen binnen de organisatie korter.

De nieuwe vakvereniging moet dichter bij de mensen en hun werk komen te staan. Hij wordt veel meer dan in de huidige FNV georganiseerd rond beroepsgroepen en sectoren. Mensen met hetzelfde beroep kunnen zich aansluiten bij de bond waarmee zij zich het meest verbonden voelen.

''Bouwen van onderop'' is het uitgangspunt. Leden krijgen binnen de bond ruimte zelf te bepalen hoe ze hun werk, beroep en arbeidsvoorwaarden willen vorm geven. Als voorbeeld noemde ''verkenner'' Han Noten zaterdag de manier waarop de schoonmaak binnen de FNV is georganiseerd.

Autonoom

De nieuwe vakbonden zijn autonoom, maar werken binnen de structuur van de nieuwe vakbeweging. Die behartigt de belangen van de leden op landelijk niveau. Nu heeft de FNV nog een apart federatiebestuur, straks wordt het bestuur van de koepelvereniging gevormd door de voorzitters van de bonden. Of er binnen dat bestuur ook nog een onafhankelijke voorzitter komt, is nog niet duidelijk.

De nieuwe vakbeweging heeft een ''open'' karakter: ook vakbonden die nu niet bij de FNV horen, kunnen zich aansluiten. Ook verenigingen van jongeren,ouderen of uitkeringsgerechtigden kunnen toetreden.