DEN HAAG - Het kabinet weigert een verbod in te stellen op de export van wapens naar dictaturen, zoals de Tweede Kamer eist.

Dat hebben minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) en staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) vrijdag aan de Kamer geschreven.

De Tweede Kamer nam eind juni een motie aan van SP-Kamerlid Jasper van Dijk waarin het kabinet wordt opgeroepen geen vergunningen meer te geven voor de export van wapens naar landen waar de mensenrechten worden geschonden en waar geen vrije verkiezingen zijn. Aanleiding waren de opstanden in het Midden-Oosten.

Volgens Rosenthal en Bleker gaat de wens van de Kamer te ver, omdat ze in feite neerkomen op wapenembargo's. Die stelt Nederland nooit alleen in, maar alleen in internationaal verband. Anders is een wapenembargo niet effectief, stellen de twee bewindslieden.

Onderdrukking

Nederland bekijkt bij het beoordelen van vergunningen altijd wel of de te leveren wapens kunnen worden gebruikt 'voor binnenlandse onderdrukking en/of ernstige schendingen van de mensenrechten'. "Indien dit het geval is, wordt geen exportvergunning afgegeven", schrijven Rosenthal en Bleker.

De Tweede Kamer heeft ook uitgesproken dat er geen wapens meer naar Saudi-Arabië mogen gaan zolang dat land geen hervormingen doorvoert. Dat wil het kabinet evenmin toezeggen, ook al geldt sinds maart een stop op de export van wapens naar het Arabische koninkrijk.