DEN HAAG - De komende jaren wordt gewerkt aan voorwaarden waar chronisch zieken en gehandicapten aan moeten voldoen om voor hulp in aanmerking te komen.

Het gaat om hulp volgens de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg.

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor mensen die door kabinetsbezuinigingen hun zorg straks niet meer zelf kunnen inkopen met het persoonsgebonden budget (pgb). Ze moeten dan wel minimaal 10 uur per week verpleging, verzorging of begeleiding thuis nodig hebben volgens de AWBZ.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw kreeg eerder kritiek op haar voorstellen voor de nieuwe vergoedingsregeling. De voorstellen zouden te vaag zijn en chronisch zieken en gehandicapten te veel in onzekerheid laten.

Vanaf volgend jaar voeren de zogeheten zorgkantoren de nieuwe subsidieregeling uit. Met die kantoren heeft Veldhuijzen van Zanten afgesproken de doelgroepen en hun zorgbehoeften te omschrijven aan de hand van ervaringen die nu worden opgedaan. Die criteria moeten dan per 1 januari 2014 worden vastgelegd.