DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt de plannen van de regering om de bezoldiging van functionarissen in de publieke en semi-publieke sector in de hand te houden, een stap in de goede richting. 

Maar na meer dan zeven jaar vergaderen over de aanpassing bleven er donderdag nog altijd tal van wensen en technische vragen over.

Nog voor er komende dinsdag uiteindelijk zal worden gestemd over het voorstel, de moties en de amendementen, moet minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) nog een brief met nadere uitleg en ook nog een nota van wijziging naar de Kamer sturen.

De wet voorziet in verschillende beloningsregimes. Zo is er een voor het onderwijs, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. Een ander is er voor verzorgingshuizen en ziekenhuizen.