DEN HAAG - Er mag toch niet op de smient worden gejaagd. Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) maakte woensdag bekend dat hij zijn voorstellen voor de nieuwe natuurbeschermingswet op enkele punten aanpast.

De smient (een eendensoort) wordt weer van de lijst met dieren gehaald waarop mag worden gejaagd. Ook krijgen alle bedreigde soorten op de zogeheten rode lijst een striktere bescherming en wordt de jacht regionaal georganiseerd.

Bleker reageerde in het televisieprogramma Moraalridders op de bezwaren die binnenkwamen op zijn voorstel voor de nieuwe natuurwet die in de plaats komt van drie bestaande wetten.

Veel kritiek was er op de jacht op de smient. De staatssecretaris wil nu toch niet dat er op deze eend wordt gejaagd, omdat die daardoor 's nachts actief zou worden op de akkers.

Faunabeheereenheid

De bewindsman wil de faunabeheereenheid in de provincies een zwaardere rol geven. ''We willen niet dat vanuit Wassenaar fourwheeldrives naar Drenthe rijden om daar de hele dag te gaan knallen'', aldus Bleker.

De faunabeheereenheden maken ook de afschotplannen voor hun gebied, zoals voor de zwijnen op de Veluwe.

Verder versterkt hij de zorgplicht in de natuurwet en komen er hogere sancties op overtredingen. Waar aanvankelijk werd volstaan met de mededeling dat dieren niet gedood mogen worden, wordt nu ook het niet verstoren en aantasten van de leefomgeving uitdrukkelijk genoemd als niet toegestaan.

Wie een bijvoorbeeld een dassenburcht op zijn terrein heeft, moet dat nu melden bij de provincie en kan dan aan de slag. En degene die de regels aan zijn laars lapt kan een nu een maximumstraf van 6 jaar (was 2 jaar) of een boete van 76.000 euro (was 19.000 euro) tegemoet zien.