DEN HAAG - Het kabinet moet er opnieuw bij Turkije op aandringen om Nederlands-Turkse mannen helemaal vrij te stellen van de Turkse dienstplicht.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van die strekking van de PvdA, de grootste oppositiepartij.

Dat bleek woensdagavond in het debat over de begroting van Defensie voor volgend jaar. Minister Hans Hillen van Defensie zal de motie met een positief advies overbrengen aan zijn collega Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Turken die buiten Turkije wonen, moeten net als andere Turken gewoon hun dienstplicht van doorgaans 15 maanden vervullen. Die kunnen ze nu nog afkopen voor 5000 euro.

Defensie

De Kamer wil dat Nederlanders met een Turks paspoort ook daarvoor worden vrijgesteld. Werken bij Defensie in Nederland zou bovendien een reden moeten zijn om iemand te ontheffen van de Turkse dienstplicht.

In het verleden heeft Nederland geprobeerd de kwestie te regelen, maar tot nu toe zonder resultaat, aldus Hillen.