DEN HAAG - Militairen en agenten trekken nu al veel samen op, maar dat moet volgens het kabinet nog veel vaker gaan gebeuren.

Minister Hans Hillen (Defensie) werkt samen met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan een plan om het leger en de politie nauwer te laten samenwerken. Dat zei Hillen woensdagavond tijdens de begrotingsbespreking in de Tweede Kamer.

Volgens hem komt het bijna dagelijks voor dat agenten en militairen gezamenlijk aan de slag gaan.

Hij noemde als voorbeeld de zoektocht woensdag naar een vermiste jongen in Monster, duikers die helpen bij het zoeken naar drenkelingen, helikopters die worden ingezet om branden te blussen en onbemande vliegtuigjes die de openbare orde bewaken.

Hillen wil dat de procedures om militairen bijstand te laten verlenen, worden versimpeld.

Reservisten

Reservisten die bij de overheid werken, moeten makkelijker toestemming krijgen om door Defensie te worden ingezet. Hillen wil daarvoor een convenant sluiten, zoals dat eerder ook met het bedrijfsleven is gedaan. Dat zei hij woensdagavond tijdens de begrotingsbespreking in de Tweede Kamer.

Volgens Hillen is de inzet van reservisten van groot belang, in Nederland maar ook bij missies in het buitenland.

Zij geven bijvoorbeeld advies over reorganisaties en juridische zaken, of delen hun kennis op het gebied van waterbouwkunde, bestuurskunde of het blussen van branden. Het is dan ook van belang dat deze experts van hun baas weg mogen als ze door Defensie worden opgeroepen.

Hillen zal de zaak opnemen met minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken).

Cyber

Er hoeft geen apart krijgsmachtsonderdeel te komen om cyberaanvallen te kunnen afweren. De taskforce die daarvoor is opgericht, is volgens Hillen voldoende.

De taskforce valt direct onder de Commandant der Strijdkrachten, net als de andere krijgsmachtsonderdelen. Ook het formaat van deze taakgroep rechtvaardigt het niet om een eigen pijler binnen de krijgsmacht op te richten, zoals de PVV graag wil.

Wel zegde de minister PVV-Kamerlid Marcial Hernandez toe in de volgende begroting de uitgaven voor de cybertaakgroep bij elkaar te zetten. Op die manier kan de Kamer de virtuele verdediging beter controleren. Hillen zei verder dat de PVV er gerust op kan zijn dat Defensie aandacht besteedt aan de cyberdreiging.

De minister wil graag een jaar geduld van de Kamer om dan te kijken of het met de taskforce de juiste kant opgaat of dat het toch anders moet. De digitale taakgroep gaat vanaf januari aan de slag. Hillen heeft deze kabinetsperiode 50 miljoen uitgetrokken ,,om aan de digitale frontlinie klaar te staan''.