DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) voelt er niets voor om artsen die niet willen meewerken aan euthanasie, te verplichten de patiënt door te verwijzen naar een andere arts.

''Dat is wel een heel simpele oplossing voor een heel moeilijk probleem in de praktijk'', hield de minister de Tweede Kamer woensdag voor.

GroenLinks en D66 denken dat de verwijsplicht kan voorkomen dat mensen die wegens uitzichtloos en ondraaglijk lijden om euthanasie vragen, van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Schippers vindt het vooral belangrijk dat arts en patiënt van elkaar weten wat ze willen. Een verwijsplicht schiet z'n doel voorbij, meent ze.

''Een verwijsplicht suggereert ook dat er een recht op euthanasie bestaat en daarvan is geen sprake. Een arts met principiële bezwaren moet een patiënt in contact brengen met een andere arts die de bezwaren niet heeft.''

Zorgvuldig

De SP, die destijds tegen de euthanasiewet stemde, zei woensdag dat er in de praktijk zorgvuldig wordt omgegaan met de verzoeken van mensen die uitzichtloos lijden en kiezen voor een menswaardig einde.

Met het CDA vraagt de SP zich wel af of er ook zo zorgvuldig gewerkt kan worden in het plan voor de mobiele teams voor euthanasie van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Eisen

Schippers vindt dat altijd zorgvuldig en binnen de strikte eisen van de wet moet worden gewerkt, ongeacht de locatie. Ze zegt geen oordeel te hebben over het NVVE-plan, dat ze niet tot in detail kent.

Maar ze wees de Kamer er wel op dat deze teams niet van de grond zouden komen als er geen vraag naar zou zijn. En: ''Als er een groep is die dit zorgvuldig en volgens de wet kan doen, dan is het de NVVE wel.''

Capaciteit

De minister wil verder dat de aanvragen van artsen sneller worden beoordeeld, ook al omdat het aantal meldingen van euthanasie jaarlijks stijgt. Ze wil dat wordt bezien of de aanvragen efficiënter kunnen worden verwerkt en indien nodig wordt de capaciteit uitgebreid.