DEN HAAG - Gemeenten moeten elk jaar gaan controleren of hun inwoners ook op het adres wonen dat bij de gemeente bekend is.

Een grote huis-aan-huissteekproef kan de gemeenten duidelijk maken of hun administratie in orde is.

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) reageerde woensdag positief op een voorstel van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen.

De minister had de Kamer verzekerd dat de gemeentelijke administratie voor 97,8 procent juist is, maar Heijnen vindt dat niet voldoende. Volgens Donner zit 100 procent er niet in, maar hij streeft er wel naar. ''Perfectie is niet van deze wereld."

Heijnen wil dat de namen van gemeenten die de boel niet op orde hebben, bekend worden. Donner vindt niet dit nodig als een gemeente meteen aan een oplossing gaat werken, maar als dit niet zo is, heeft hij daar geen bezwaar tegen. Hij voegde eraan toe dat dit wel een zaak is tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.