DEN HAAG - Leerlingen zouden hun leraar of lerares niet meer met je of jij moeten aanspreken.

De PVV zal bij de bespreking van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer een 'zeg-maar-meneer-Jansen-motie' indienen.

Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema moet het gezag van de docent in de klas hersteld worden. Daarbij past volgens hem een professionele afstand tussen leraar en leerling.

''Je en jij zeggen en voornamen gebruiken is zo jaren zeventig. Het geeft veel leerlingen een volstrekt verkeerd beeld van de verhoudingen.''

Het voorstel kwam Beertema woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer op nogal wat kritiek te staan. Onder meer PvdA, SP en D66 wezen Beertema erop dat ook de taal en fatsoensnormen van Kamerleden als voorbeeld dienen voor de jeugd en dat PVV'ers zich nogal eens verbaal laten gelden. De uithalen van PVV-leider Geert Wilders tijdens de laatste politieke beschouwingen werden er als bewijs bijgehaald.

Klas

Beertema vond het ''selectieve verontwaardiging''. Hij vond de duidelijke taal die de PVV in het parlement spreekt niet te vergelijken met het respect dat hij in de klas wil zien voor een leerkracht.

CNV Onderwijs is het aan de ene kant eens met de PVV, maar noemt het aan de andere kant ''hypocriet'' dat een partij die collega's in de Tweede Kamer vernedert, de premier in het debat schoffeert en een minister knettergek noemt, anderen de maat neemt.

De PVV moet eerst de hand in eigen boezem steken, vindt voorzitter Michel Rog van de vakbond. Wilders en zijn partij moeten zelf het goede voorbeeld geven als het om fatsoensnormen gaat, stelt hij. ''Pas dan kunnen aanspreektitels vanuit Den Haag worden opgelegd.''