DEN HAAG - Onderwijspersoneel is te veel tijd kwijt aan administratieve taken. Harde afspraken zijn nodig om daar verandering in te brengen.

Dat stelt regeringspartij CDA woensdag bij de bespreking van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

PvdA en GroenLinks vragen bij dat debat actie van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om een tekort aan leerlingen op het techniekonderwijs bij het vmbo aan te pakken. Onlangs luidden werkgeversorganisaties daarover al de noodklok.

Bedrijfsleven

GroenLinks vindt wel dat ook het bedrijfsleven moet bijdragen. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver wil dat de verlaging van de winstbelasting voor bedrijven deels wordt teruggedraaid om gericht te investeren in beroepsonderwijs.

Met een kwart procent meer winstbelasting, kan er volgens Klaver 100 miljoen euro worden geïnvesteerd.

Pestgedrag

De ChristenUnie bepleit woensdag tijdens het debat dat er op de lerarenopleiding meer aandacht komt voor de oorzaken en het tegengaan van pestgedrag. ''De impact van pesten op kinderen is groot: niet alleen voor nu, maar ook in zijn of haar verdere leven'', aldus ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega.

Pesten is volgens haar niet vanuit Den Haag op te lossen, maar ze wil dat Van Bijsterveldt in gesprek gaat met de onderwijssector en deskundigen.