DEN HAAG - Regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV zijn het erover eens dat er meer Nederlandse koopvaardijschepen moeten worden beveiligd tegen piraten.

De partijen zijn het echter niet eens over hoe dat moet worden betaald. 

De PVV stelde dinsdag tijdens het begrotingsdebat van Defensie voor om 15 miljoen euro beschikbaar te stellen uit een andere post van Defensie.

''Dan kunnen we wat minder rondjes vliegen boven Libië, maar wel onze schepen beveiligen'', aldus Kamerlid Marcial Hernandez. VVD en CDA vroegen zich daarop af of dat de juiste oplossing voor het probleem is.

Kosten

VVD-Kamerlid Han ten Broeke stelde voor om minister Hans Hillen (Defensie) de tijd te geven om de kosten van de beveiliging door mariniers omlaag te brengen.

Dat kan bijvoorbeeld door wapendepots in te richten op plaatsen waar veel beveiliging wordt ingezet. Op die manier hoeven er geen kosten te worden gemaakt om de wapens van de mariniers steeds heen en weer te vliegen.

Ontwikkelingssamenwerking

Raymond Knops van het CDA maakte duidelijk dat de PVV de beveiliging niet mag bekostigen uit de post ontwikkelingssamenwerking. ''Dat wil ik in elk geval verwerpen'', zei het Tweede Kamerlid. Hernandez zei dat hij Knops gerust kan stellen, omdat het potje dat hij op het oog heeft, niet is bedoeld voor ontwikkelingshulp.

Minister Hillen denkt volgend jaar 50 kwetsbare zeetransporten te kunnen laten beveiligen door mariniers. De VVD wil dat oprekken naar 100, de PVV denkt dat met het extra geld tussen 150 en 200 schepen kunnen worden beveiligd.

De reders schatten jaarlijks 250 zogeheten Vessel Protection Detachments (VPD's) nodig te hebben om de koopvaardij te beschermen.

Particuliere beveiligers

Nederlandse reders hebben gedreigd met het inhuren van particuliere beveiligers, als de overheid niet opschiet met het regelen van VPD's. Dat is volgens de wet verboden.

Ook hebben bedrijven besloten hun schepen onder een andere vlag te laten varen, zodat ze wel particulier kunnen worden beveiligd. Dat leidt tot economische verliezen voor Nederland.

Kleine bedrijven klagen over de hoge bijdrage die Nederland vraagt voor de bewaking. Hillen hoopt op termijn minder in rekening te brengen aan de reders, als het hem lukt de kosten voor de VPD's terug te brengen.

De PVV zegt dat met het extra geld uit haar voorstel de bijdrage voor de reders kan worden gehalveerd.