AMSTERDAM - Een derde van de waterkeringen voldoet niet aan de norm en wordt aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Volgens hem is er geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem.

De bewindsman baseert zich op een toetsronde van in totaal 3767 kilometer duinen, dijken en dammen. Met deze zesjaarlijkse toets op veiligheid kunnen beheerders waterkeringen scherp in de gaten houden en tijdig inspelen op veranderingen.

Ongeveer de helft van de dijken en duinen die moeten worden verbeterd, staat al op de rol om aangepakt te worden. Voor de keringen waarvoor nog geen aanpak is voorzien, wordt een nieuw zogenoemd Hoogwaterbeschermingsprogramma voorbereid.

De Deltacommissaris gaat samen met betrokkenen in de regio (overheden, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) per gebied bekijken wat mogelijk is om de waterveiligheid ook op de lange termijn te waarborgen. Hij rapporteert in 2014.