DEN HAAG - De commissie van Senatoren die een parlementair onderzoek houdt naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen 20 jaar, zal inzoomen op de Nederlandse Spoorwegen, KPN en uitkeringsinstantie UWV. 

Ook zal de focus liggen op de liberalisering in de Nederlandse energiemarkt, zo blijkt uit het plan van aanpak.

De commissie, onder leiding van ChristenUnie-Senator Roel Kuiper, wil in mei een aantal hoorzittingen houden. Anders dan bij een parlementaire enquête zijn die niet onder ede.

In september hoopt de commissie haar eindrapport te presenteren. Het is het eerste parlementair onderzoek ooit in de Eerste Kamer.