DEN HAAG - D66 wil dat excellente ambachtslieden weer een meestertitel krijgen. Dit werk moet hierdoor meer aanzien krijgen.

Kamerlid Boris van der Ham zal hier deze week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer voor pleiten.

"We komen steeds vaker echte vakmensen tekort. Van houtbewerkers tot de banketbakker. Jongeren moeten uitgedaagd worden meer te willen kiezen voor ambachtswerk", aldus de D66'er.

"Het herinvoeren van de meestertitel in de Nederlandse ambachtsectoren kan helpen excellente voorbeelden te stellen", aldus de D66'er.

Van der Ham vindt het onterecht dat de mbo-diploma voor ambachtelijke vakmensen de hoogst haalbare erkenning is.

"Vroeger was er de meestertitel voor mensen die er echt uitsprongen. Om een of andere reden is dat verwaarloosd. Met een meestertitel laat je zien dat uitstekend vakmanschap erkend en gewaardeerd wordt. "

Onderzoek

Uit onderzoek van koepelorganisatie Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) onder 32 ambachtelijke branches bleek een meerderheid voorstander te zijn van invoering van de meestertitel.

Van der Ham wil dat branches zelf bepalen wat de voorwaarden zijn voor het verkrijgen van de meestertitel. Deze moet vergelijkbaar zijn met de cum laude-prestaties in het universitair onderwijs.

Ook kunnen de ambachtslieden in het plan van Van der Ham later na bewezen diensten de meestertitel krijgen. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) moet zorgen voor de officiële erkenning.

PvdA-Kamerlid Metin Celik zegt de signalen dat een meestertitel nodig is om het aanzien van het vak te verbeteren niet te zien. Mocht het toch nodig zijn wil hij het voorstel alsnog steunen.

Zijn CDA-collega Jack Biskop ziet wel wat in het plan van D66, maar hij ziet liever een breder onderscheid in de verschillende niveaus binnen het beroepsonderwijs.