DEN HAAG - Om de kwaliteit van onderwijs te kunnen controleren moeten leraren verplicht centraal in een register worden geregistreerd, inclusief hun capaciteiten.

Dat stelt Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks) voor tegenover NU.nl.

Hij wil dat in het register vermeld wordt of hij een gedegen passende opleiding heeft genoten, of hij aandacht besteedt aan bijscholing en wat zijn staat van dienst is.

Indien een docent wordt ontslagen vanwege slechte prestaties moet dit ook in het register worden opgenomen.

Vmbo

De maatregel is volgens Klaver nodig, omdat er momenteel te veel onbevoegde docenten voor de klas staan, met name in het vmbo.

"Op dit moment heeft 22 procent van de leraren in het vmbo geen enkele diploma om les te geven", stelt hij. "Juist de lastige scholen in achterstandswijken hebben de leraren niet voor het uitzoeken."

Klaver vermoedt dat het vmbo hierdoor slecht presterende en matig geschoolde leraren aantrekt. Hij verwacht dat een register dit kan voorkomen.

Ook kan voorkomen worden dat leraren vakken geven waar zij niet voor geschoold zijn. Nu wordt dit volgens hem op het mbo vaak van de docenten geëist.

Onmogelijk

De GroenLinks'er is niet bang dat deze maatregel het voor de vmbo- en mbo-scholen onmogelijk maakt om nog goede docenten te vinden.

"Je moet een overgangstermijn instellen. En je kan het beroep aantrekkelijker maken door de docenten beter te belonen."

Ook schoolbestuurders moeten als het aan Klaver ligt in dit register worden opgenomen. "Zij kunnen na wanbeheer of exorbitante zelfverrijking gewoon weer bij een andere school aan de slag. Het register kan dit een halt toeroepen."

Couveusekindje

VVD-Kamerlid Ton Elias reageert verbaasd op het plan van Klaver. "Dit wordt momenteel al geregeld. Vermoord dit couveusekindje nou niet met GroenLinkse zwaardslagen."

Elias verwijst naar het door de onderwijssector zelf opgezette lerarenregister. "Klaver heeft niet op zitten letten."

Volgens de GroenLinks'er gaat zijn plan echter veel verder, omdat het iedereen verplicht om er aan mee te doen.

Elias wil de sector minstens een jaar de tijd geven om het zelf te regelen. "Laten we niet nu al beginnen met het opleggen van Haagse regeltjes."