DEN HAAG - Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) blijft heilig geloven in de politieregio Oost-Nederland.

Als de nationale politie wordt ingevoerd, gaan de vijf korpsen in Overijssel en Gelderland op in één enkele politieregio, met 81 gemeenten met 3,2 miljoen inwoners de grootste van de beoogde tien regio's. Die tien eenheden komen in plaats van de huidige 26 korpsen in ons land.

Lokale en provinciale autoriteiten in Oost-Nederland vrezen dat zo'n grote politieregio niet goed werkt, maar Opstelten is overtuigd van het tegendeel, zei hij maandag in de Kamer.

Hij voelt er niets voor Oost-Nederland alsnog te splitsen en over te gaan op elf regio's; dat zou minder effectief worden en juist weer meer menskracht aan organisatie kosten. En hij wil juist meer zuiver politiewerk.

Lokale noden

Opstelten benadrukte verder dat lokale noden na de reorganisatie niet zullen worden weggedrukt door landelijke. ''Er is geen gevaar, dat is mijn overtuiging.

Er is altijd al oog geweest voor deze balans, dat is een natuurlijk gegeven en dat zal bij de nationale politie niet anders zijn.'' De minister zei verder 'heel positief' te staan tegenover plannen uit de Kamer om de aanwezigheid van de wijkagent wettelijk te verankeren.

Stemmen

Hoewel de Kamer op 6 december nog gaat stemmen over de plannen voor de nationale politie en tal van in amendementen en moties vervatte aanpassingen daarvan, kan Opstelten naar het zich maandagavond liet aanzien op een degelijke meerderheid voor de wijziging rekenen. De Eerste Kamer beslist echter pas na de jaarwisseling.

De bewindsman beloofde de Kamer nog voor de invoering van de nationale politie met een 'stappenplan voor cultuurverandering' binnen het politieapparaat te komen.

Leidinggevenden moeten geen administratieve managers meer zijn, maar eenheid en goede operationele prestaties bevorderen. De agent moet meer professionele ruimte krijgen en zich daarin door de leiding gesteund weten. Protocollen over hoe te handelen zijn wel nodig, maar mogen het werk op straat niet verstikken.