DEN HAAG - Het CDA wil dat een onafhankelijke commissie gaat kijken naar de manier waarop Defensie wordt bestuurd.

Volgens Tweede Kamerlid Raymond Knops is het goed om de organisatie langs de meetlat te leggen, nu er continu wordt gereorganiseerd. Dat zei hij maandag, vooruitlopend op het begrotingsdebat van dinsdag.

''Het zou goed zijn om de organisatie tegen het licht te houden om te kijken of we op de juiste weg zijn'', aldus Knops. ''De ambities van de minister vallen of staan met een goede implementatie van de reorganisatie.''

De commissie zou bijvoorbeeld kunnen kijken hoe Defensie schrapt in de staven, stelt Knops. Die moeten met 30 procent inkrimpen. De CDA'er heeft de indruk dat er bij elke staf een derde af gaat, terwijl het doel ook gehaald kan worden door Defensie anders te organiseren.

Commissie-Franssen

In 2002 is voor het laatst onderzoek gedaan naar het bestuur van Defensie. Dat gebeurde door de commissie-Franssen. De conclusie daaruit was dat de 4 onderdelen van de krijgsmacht meer gezamenlijk moesten gaan optreden.

De PvdA, de grootste oppositiepartij, liet weten groot voorstander te zijn van een commissie die de bestuurlijke staat van Defensie bekijkt. ''We steunen dit van harte. Het is alleen jammer dat we een jaar hebben verloren, want de PvdA heeft dit vorig jaar al voorgesteld´´, aldus Tweede Kamerlid Angelien Eijsink.

Debat

Knops zal in het debat dinsdag nog een aantal zaken naar voren brengen. Zo maakt hij zich zorgen dat de overheid reservisten niet altijd de kans geeft om in te gaan op een oproep van Defensie. Hij wil weten of dit incidenteel voorkomt of dat er sprake is van een groter probleem. ''De overheid heeft een voorbeeldfunctie'', aldus Knops.

Het CDA wil verder dat de opbrengsten van de verkoop van vastgoed van Defensie niet terugvloeien in de algemene kas. ''Dat geld moet voor Defensie blijven'', vindt Knops. Op die manier is het een prikkel om zo veel mogelijk aan de verkoop te verdienen en tegelijkertijd een mogelijkheid om te kunnen investeren.