DEN HAAG - De maximumsnelheid op bijna 60 procent van de snelwegen wordt per 1 september volgend jaar de hele dag of een deel van de dag 130 kilometer per uur.

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) heeft dat maandag aan de Tweede Kamer gemeld.

Voor snelwegen in de buurt van natuurgebieden (zo'n 19 procent) wordt onderzocht of de snelheid ook daar omhoog kan.

Verder gaat de maximumsnelheid op vier van de vijf 80 kilometerzones bij de grote steden per 1 juli volgend jaar omhoog naar 100 kilometer per uur. Alleen voor de A20 bij Rotterdam wacht Schultz een lopend experiment nog af.

Milieu

In een toelichting zei Schultz maandag dat de norm 130 kilometer per uur wordt, maar niet op plaatsen waar dat niet kan vanwege het milieu of de verkeersveiligheid.

Op ruim 900 kilometer snelweg geldt straks 24 uur per dag de norm van 130. Op bijna 500 kilometer snelweg kan in de avond en nacht zo hard gereden worden.

In het voorjaar hoopt Schultz te kunnen zeggen of de snelheid omhoog kan bij natuurgebieden, zoals op het noordelijk deel van de A2 tussen de knooppunten Holendrecht en Vinkeveen.

Experiment

De afgelopen tijd is geëxperimenteerd met een maximumsnelheid van 130 op acht trajecten. ''Het is experiment is succesvol verlopen'', stelde Schultz maandag. Volgens haar blijkt dat de hogere snelheid mogelijk is binnen de normen voor luchtkwaliteit en geluid. Ze zei dat bovendien voldaan wordt aan een maatschappelijke behoefte.

''Je bent sneller op de plek van bestemming en het sluit ook beter aan bij de beleving van de weggebruiker.''

Geluid

Om de verhoging van de maximumsnelheid mogelijk te maken, trekt de minister 132 miljoen euro uit en wordt ongeveer 50 miljoen euro eerder geïnvesteerd. Het gaat om investeringen in onder meer extra schermen voor de luchtkwaliteit en tegen het geluid.

Uit onderzoek blijkt dat de hogere maximumsnelheid zonder extra maatregelen kan leiden tot per jaar 3 tot 7 meer verkeersdoden en 17 tot 34 meer gewonden. Omdat Schultz de dalende trend van verkeersslachtoffers wil vasthouden, trekt ze 85 miljoen uit voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Vrijheid

De ANWB vindt het goed dat Schultz de snelwegen tegen het licht heeft gehouden om te kijken of de geldende maximumsnelheid nog zinnig is. De minister komt met de maatregel tegemoet aan het gevoel van vrijheid van veel automobilisten. Dat zei een woordvoerder van de ANWB maandag.

De organisatie hoopt wel dat Schultz volgt of de verhoging niet leidt tot verkeersonveiligheid. De ANWB vindt daarom dat de minister eerst aanvullende maatregelen moet nemen en pas daarna de snelheid moet verhogen.

Snelheid

Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt in een reactie dat de mens niet is gemaakt voor snelheid en daar slecht mee omgaat. Onderzoeken geven aan dat door een snelheidslimietverhoging de remafstand en de botskracht meer dan evenredig toenemen en de massa van een voertuig voor ernstiger letsel zorgt.

Een hogere snelheidslimiet kan wel, maar alleen als er ''fors geïnvesteerd wordt in aanvullende maatregelen die de negatieve gevolgen wegnemen of compenseren". Een van de maatregelen die VVN wil is een grotere pakkans voor (snelheids-)overtredingen. 

Milieu

Milieudefensie vindt dat Schultz geen oog heeft voor het milieu. Auto's rijden het zuinigst en schoonst rond 80 kilometer per uur en elke kilometer erbij zorgt voor een groei van de uitstoot, aldus een woordvoerder van Milieudefensie.

Schultz kijkt alleen naar meer asfalt en harder rijden en heeft geen oog voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit en het klimaat.

Kritiek

D66 vindt dat de proef van de minister nog niet ten einde is. "Het is prima om waar het kan de maximumsnelheid te verhogen naar 130, maar in haar brief heeft de minister het mondjesmaat over de gevolgen voor luchtkwaliteit en veiligheid", zo stelt Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66.

Ook GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent reageert kritisch. "Schultz zet het verstand op nul. Ze sluit de ogen voor de gevolgen van snelheidsverhogingen, voor de gezondheid van omwonenden van snelwegen en de verkeersveiligheid. En voor welk doel? Een paar minuten reistijdwinst. Wie 10 kilometer per uur harder rijdt, verbruikt 10 procent extra brandstof.''

Voorwaarden

De SP is niet per se tegen snelheidsverhoging, maar stelt wel duidelijke voorwaarden, zegt Tweede Kamerlid Farshad Bashir.

"Het moet niet leiden tot meer dodelijke ongevallen of tot meer overlast en uitstoot. Uit praktisch alle onderzoeken blijkt dat dit bij deze grootschalige snelheidsverhoging wel zo is. Dus dan moet je het algemeen belang boven de kans op een paar seconden tijdwinst laten gaan.''

''Veilig gaat voor vlot", zegt CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. "Het CDA steunt de beperkte snelheidsverhoging naar 130 km per uur, mits leefbaarheid van direct omwonenden en de veiligheid van ons allen hiervoor niet de prijs is. Het CDA is zeer kritisch op het punt van verkeersveiligheid en mist maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. We willen een minister van mobiliteit én verkeersveiligheid.''

Verheugd

Charlie Aptroot, VVD-Kamerlid reageert juist verheugd.  "Iedereen die op de weg zit, weet dat dit kan. Ik vertrouw erop dat milieu-, verkeersveiligheids- en geluidgevolgen goed in kaart zijn gebracht en geen beletsel zullen vormen.''

Ook de PVV is positief. “Goed dat hetgeen de PVV al jaren voorstelt nu eindelijk in vervulling gaat. Het is een mooie dag voor de automobilist", aldus PVV-er Léon de Jong.  “We zullen de minister dan ook aansporen de maatregelen eerder dan nu is aangegeven te realiseren en zich te blijven inzetten om op nog meer wegen dan voorgesteld 130km in te voeren,” aldus de Jong.