AMSTERDAM - Er dreigt een acuut tekort aan leidsters in peuterspeelzalen als minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) de motie over hoge taaleisen doorzet.

Brancheorganisatie MOgroep en belangenvereniging BOINK vrezen voor veel ontslagen. De minister moet daarom eerst onderzoeken wat leidsters moeten kunnen.

Ook moet er een overgangsfase komen, schrijven de twee organisaties in een brief aan Van Bijsterveldt.

De Kamer ging recent akkoord met een motie van de PVV en VVD. Zij stelden dat peuterleidsters minimaal geslaagd moeten zijn voor de toets taalniveau 3F om Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) te mogen geven.

De meeste leidsters spreken en schrijven nu op 2F-niveau of lager en dat is voor velen al een grote drempel.

Ontslagen

De MOgroep en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOINK juichen het toe dat leidsters een goed taalniveau moeten hebben. "Maar wat nu wordt gevraagd, is door het werkveld niet op korte termijn te realiseren. Daar is een paar jaar voor nodig."

De hoge taaleisen zouden betekenen dat heel veel leidsters ontslagen moeten worden. "Dat klinkt stoer vanuit de Kamerbankjes, maar dat zou ten nadele zijn van de kinderen", zeggen de organisaties in de brief.