DEN HAAG - Het toepassen van vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg verloopt niet steeds zoals het zou moeten.

Dat blijkt uit een rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg maandag naar buiten heeft gebracht. Vrijheidsbeperking houdt in dat gehandicapten regelmatig worden afgezonderd, in afzondering leven of vastgebonden worden.

De inspectie deed onderzoek naar deze vormen van vrijheidsbeperkingen naar aanleiding van het geval van Brandon, de verstandelijk beperkte jongen die in het begin dit jaar in het nieuws kwam toen bleek dat hij regelmatig werd vastgebonden aan de muur in de instelling waar hij verbleef.

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de cliënten die langdurig in hun veiligheid beperkt worden op de bezochte locaties niet altijd helemaal in orde is.

Risico's

Het merendeel van de zorginstellingen heeft niet goed geïnventariseerd wat de eventuele risico's zijn van vrijheidsbeperking. Daarnaast wordt niet genoeg gecommuniceerd met de cliënt die in zijn vrijheid wordt beperkt, of met diens vertegenwoordiger.

Voor dit onderzoek zijn 24 locaties bezocht. Het gaat om een tussenrapportage: eind volgend jaar of begin 2013 komt de IGZ met een eindrapport.

Cultuuromslag

Verantwoordelijk staatssecretaris Marlies Velduijzen van Zanten (Volksgezondheid) erkent dat er nog ''forse slagen'' te maken zijn, maar ze ziet ook een positieve ontwikkeling. Ze spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van een cultuuromslag die loont dankzij de inzet van de werknemers in de instellingen die goed luisteren naar cliënten en hun familie.

De denktank complexe zorg die is ingesteld na ophef over Brandon neemt soortgelijke moeilijke situaties in de gehandicaptenzorg onder de loep. Het is volgens Veldhuijzen van Zanten de bedoeling dat ook de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg van deze analyse profiteren.

Het eindrapport van de deskundigen wordt zomer 2013 verwacht. Voorjaar 2012 verschijnt een tussenrapport.