DEN HAAG - Er zitten grote verschillen in de budgetten van onderwijsinstellingen voor studenten die door ziekte studievertraging oplopen.

Bovendien verschillen de regels voor een bijdrage uit het zogeheten profileringsfonds per instelling.

Dat concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van eigen onderzoek.

Het profileringsfonds is in het leven geroepen om studenten te ondersteunen die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door ziekte, maar ook door een bestuursjaar of topsport.

Verschillen

Volgens de inventarisatie van de LSVb blijken er enorme verschillen te zitten in wat de instellingen gemiddeld per student voor de zieke en sportende studenten beschikbaar hebben.

"Het lijkt me niet dat er veel verschil zit in hoeveel studenten er per instelling ziek worden", aldus Pascal ten Have, voorzitter van de LSVb. "De verschillen leiden tot ongelijke behandeling."

Wageningen

De Universiteit Wageningen spant de kroon voor wat betreft het bedrag dat er gemiddeld per student beschikbaar is uit het profileringsfonds: 302 euro. Hogeschool Inholland komt niet verder dan 0,30 euro per student.

Ten Have vreest dat er door de langstudeerboete, die per 1 september gaat gelden voor studenten die langer dan 1 jaar extra over hun studie doen, een run zal komen op het profileringsfonds.

Alternatief

De beperkte budgetten per student laten volgens Ten Have zien dat het profileringsfonds geen redelijk alternatief is voor de studenten die door ziekte studievertraging oplopen.

Hij wil dat de politiek alsnog met een goede oplossing komt voor deze studenten. Komende week debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Zijlstra over de onderwijsbegroting.

Gevaarlijk

"Het korten op profileringsfondsen door hogescholen en universiteiten is een gevaarlijke ontwikkeling", zo stelt Tweede Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks) in een reactie. "Een beroep op het fonds mag volgens de wet niet zomaar afgewezen worden omdat het budget ontoereikend is."

"Studenten, die te maken hebben met ziekte of zwangerschap of die een bestuursfunctie bekleden, hebben dus recht op geld uit het profileringsfonds. Tijdens de begrotingsbehandeling ga ik de staatssecretaris vragen of hij dit recht ook afdwingbaar gaat maken."