DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt (Media) is blij dat de coalitie het eens is geworden over de toekomst van de publieke omroepen. De afgelopen tijd ontstond een conflict omdat regeringspartij VVD en gedoogpartij PVV zich verzetten.

Van Bijsterveldt zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat ''een zware en principiële discussie'' is gevoerd over de mate waarin de politiek zich kan mengen in de verdeling van geld in Hilversum. Ze wilde niet ingaan op de vraag of ze met aftreden heeft gedreigd. ''Over principes mag je zwaar discussiëren.''

Volgens de minister zijn haar aanvankelijke plannen vrijwel overeind gebleven. Ze schaart zich achter de fusievoorstellen zoals de publieke omroep (NPO) die had aangedragen. Daarin gaat de KRO samen met NCRV, de TROS met de AVRO en de VARA met BNN.

VVD en PVV vreesden vooral dat die laatste combinatie 10 miljoen euro meer zou krijgen dan op basis van de ledentallen terecht zou zijn. Van Bijsterveldt vindt principieel dat zij daar niet over gaat.

Nieuwe ledentelling

Het is aan het bestuur van de publieke omroep om daar in 2014 na een nieuwe ledentelling een besluit over te nemen.

Wel krijgen omroepen langer - tot 2014 - de tijd om met cadeautjes leden te werven. Vooral voor de nieuwkomers Powned en WNL is dat belangrijk.

Zij moeten 150.000 leden hebben om definitief tot het omroepbestel te kunnen toetreden. Maar ook voor de al langer bestaande zendgemachtigden wil de minister niet 'gedurende het spel de spelregels aanpassen'.

Overtuigen

Van Bijsterveldt zei blij te zijn dat ze de partijen binnen de gedoogcoalitie heeft weten te overtuigen. Ook meent ze met deze oplossing de programmering buiten schot te kunnen houden. Ze denkt dat de besparingen via efficiencymaatregelen gevonden kunnen worden.

De minister vindt dat met de uitvoering van het plan 'Hilversum' een groot compliment verdient. Het is volgens haar ''een huzarenstuk'' dat binnen het bestel het aantal omroeporganisaties van 21 naar 8 wordt teruggebracht.