DEN HAAG - Het kabinet vindt een nationaal woonakkoord, bepleit door de PvdA, niet nodig. Dat schrijft minister Jan Kees de Jager van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer.

De PvdA wil in zo'n akkoord maatregelen nemen voor verbetering van de huur- en woonmarkt met alle betrokken partijen in de sector.

Het kabinet heeft al een woonvisie opgesteld en daarom is een akkoord niet meer nodig, aldus De Jager. Hij herhaalt dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek in stand wil houden en tegelijkertijd probeert de financiële risico's van hoge hypotheekschulden te beperken.