DEN HAAG - Er zijn in Nederland te veel buitenlandse studenten ten opzichte van het buitenland. Studentenhuisvesting kan de toestroom niet aan en daarom moet deze beperkt worden.

Dat stelt PVV-Kamerlid Eric Lucassen tegenover NU.nl. Hij wil van minister Donner (Binnenlandse Zaken) weten wat hij hier aan gaat doen.

"Ze verdringen de plekjes van Nederlandse studenten. Dat is niet te verkroppen nu je met zo'n groot tekort aan studentenkamers zit", aldus de PVV'er.

Precieze cijfers van het aantal buitenlandse studenten in de Nederlandse studentenkamers heeft hij niet, maar hij zegt dat studentenhuisvesters zo'n 10 procent van hun bestand reserveren voor buitenlandse studenten.

Trend

"Ik krijg signalen vanuit studentenorganisaties dat dit een toenemende trend is", stelt Lucassen. "Als je ziet dat 30.000 Duitsers in Nederland studeren zou ik niet weten waarom voor hen een huis moet worden gereserveerd. Gezien de afstand kunnen ze prima zelf een huis zoeken."

In totaal kent Nederland zo'n 82.000 buitenlandse studenten, zo'n 10 procent van het totaal. "Dat is twee keer zoveel als in het buitenland. De balans is zoek."

Daarnaast krijgt Lucassen signalen dat de studentenhuizen worden bevolkt door oost-Europeanen die hier komen om te werken.

"Als je wil investeren in kenniseconomie moet je schaarse studentenwoningen niet volstoppen met aspergestekers."

Lucassen wil dat Donner met precieze cijfers komt en met gemeenten, studenten, onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters in overleg gaat over de huisvesting van buitenlandse studenten en oost-Europeanen.