DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) trekt 5 miljoen euro uit om gemeenten en hun sociale diensten te helpen bij het doorvoeren van strengere regels voor de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten.

Het kabinet wil meer mensen uit de uitkering en gehandicapten vaker 'gewoon' aan het werk in plaats van via sociale werkplaatsen.

De Krom steunt onder meer het opzetten van zes regioteams met kennis van de lokale situatie, die kunnen meedenken bij het oplossen van knelpunten.

De staatssecretaris kondigde de steun donderdag in Den Haag aan tijdens het congres 'Maximaal vermogen' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en brancheorganisatie van sociale diensten (Divosa).

WWNV

Het plan is per 1 januari 2013 de Wet werken naar vermogen (WWNV) in te voeren om meer werklozen aan de slag te krijgen.

VNG en Divosa zijn hierover altijd zeer kritisch geweest, omdat ook flink wordt bezuinigd op re-integratiemiddelen. De Krom zei ''heel enthousiast'' te zijn dat ze nu toch al voorbereidingen treffen.