DEN HAAG - Mensen die bij hun eigen huis een nieuw onderkomen willen bouwen voor een familielid of vriend die dagelijks zorg nodig heeft, krijgen met minder papierwerk te maken.

Soms is een vergunning niet meer nodig. Als dat nog wel het geval is, zal de gemeente de papieren sneller in orde kunnen maken.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) donderdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De Kamer had erop aangedrongen de bouw van deze zogeheten mantelzorgwoningen gemakkelijker te maken.

Vergunning

Als er nog een vergunning nodig is, kan de aanvrager die binnen 8 weken krijgen. Nu is dat nog een half jaar. Een tijdelijke mantelzorgwoning hoeft niet aan alle bouweisen te voldoen, maar mag maar 5 jaar blijven staan. Donner wil dit verruimen naar 10 jaar.

Ouderen- en zorgorganisaties dringen al een tijdje aan op simpeler regels voor mantelzorgwoningen. De landelijke overheid had gemeenten wel opgeroepen hier werk van te maken, maar volgens de belangenbehartigers kwam daar nog veel te weinig van terecht.