DEN HAAG - Het plan van sommige Kamerfracties om de waterschappen onder te brengen bij de provincies kan staatssecretaris Joop Atsma (Water) helemaal niet bekoren.

Dat zei hij woensdag bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van Infrastructuur & Milieu.

De partijen hebben onder leiding van D66 gevraagd aan minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) werk te maken het schrappen van waterschappen.

Volgens Atsma kan in zo'n geval een waterveiligheids- en financieel probleem ontstaan.

Lage waterstand

Hij verwees naar het bestuursakkoord water, waar ook de waterschappen in participeren. Dat akkoord komt op losse schroeven te staan als de waterschappen verdwijnen en daarmee ook hun financiële bijdrage, zei Atsma.

Ook wees hij op de droogte van dit moment. Rivieren hebben een lage waterstand en in het westen dreigt verzilting. ''Dankzij de waterschappen kunnen we daar alert op reageren. Daar zijn, bij wijze van spreken, alle verloven ingetrokken.''