DEN HAAG - De PvdA roept provinciebesturen op om de plannen van staatssecretaris Henk Bleker met natuur niet te accepteren.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi vreest dat die de natuur voorgoed verwoesten. Ineke van Gent (GroenLinks) vindt dat Bleker de natuur versjachert en met een kettingzaag door de natuur gaat.

GroenLinks riep de provincies al eerder op het akkoord te verwerpen waarmee het kabinet een bezuiniging van 600 miljoen euro kan realiseren.

In september bereikten de provincies en Bleker na een jaar praten een akkoord over het natuurbeheer dat het Rijk vanaf 2014 naar de provincies overhevelt.

De provincies moeten de afspraken voor medio december bekrachtigen. De Kamer debatteert donderdag met Bleker over de bezuinigingen op natuur.

Doelstellingen

Jacobi vindt dat het kabinet de natuur kapotmaakt, verantwoordelijkheden afschuift en zich niet houdt aan internationale doelstellingen.

''De staatssecretaris kiest ervoor zijn verantwoordelijkheden af te schuiven naar de provincies en geeft ze veel te weinig geld."

"Van het beschikbare bedrag kun je niet eens het Vondelpark onderhouden, laat staan de natuur in heel Nederland.''

Resultaatverplichting

Stientje van Veldhoven (D66) vraagt zich af of er eigenlijk wel een akkoord is. ''Dit is een resultaatverplichting waarbij de provincies moeten zorgen dat de internationale natuurdoelen worden gehaald."

Maar volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nemen ze niet meer over dan de doelen die ze logischerwijs kunnen realiseren met de toegezegde 100 miljoen euro.''

Natuursjacheraar

Ineke van Gent (GroenLinks) wil dat Bleker zijn plannen intrekt. ''Bleker heeft onze natuur weggedeald alsof hij pony's staat te verhandelen op de Zuidlaarder markt."

"Hij is een natuursjacheraar die met de kettingzaag door de natuur gaat. Als Bleker zijn zin krijgt, gaan we natuurbeleid voeren onder het motto: Als ik over een bietenveld tuur, zie ik ook natuur.''

Volgens haar krijgen de provincies iets meer dan een kwart van het huidige budget voor natuur. ''Het gevolg is dat één op de zes bomen of planten verdwijnt. Nederland wordt na Malta, dat in de volksmond 'de steen' heet, het land in Europa met de minste plant- en diersoorten.''