DEN HAAG - Het CDA wil ''nadrukkelijk de vinger aan de pols houden'' om te voorkomen dat te veel ouders door bezuinigingen op de kinderopvang besluiten minder te gaan werken.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de regeringspartij maakte dat woensdag duidelijk in een debat met minister Henk Kamp (Sociale Zaken).

Volgens Van Hijum zijn de bezuinigingen nodig en worden lagere en middeninkomens zo veel mogelijk ontzien. Maar hij wees ook op waarschuwingen van onder meer de vakbeweging FNV dat ouders minder gaan werken of zelfs stoppen door ingrepen in de kinderopvangtoeslag.

Zo vindt de CDA'er het geen goede zaak dat volgens FNV-bonden de kinderopvangkosten weer een onderwerp worden aan de cao-tafel.

Hij wil dat wordt vastgehouden aan de eerdere afspraak dat werknemers, werkgevers en de overheid elk een derde van de kosten dragen. De werkgeversbijdrage die via de overheid wordt geïnd, moet volgens hem ook terechtkomen bij de ouders.

Onderzoek

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent en haar PvdA-collega Mariëtte Hamer dringen aan op onafhankelijk onderzoek naar de effecten op de arbeidsparticipatie. Hamer wil de gegevens nog voor de behandeling van de begroting Sociale Zaken in december hebben.

Kamp benadrukte dat hij ''iedere verwachting de kop wil indrukken'' dat volgend jaar misschien meer geld dan gepland in de kinderopvang kan worden gestoken.

Geen meevallers

De minister wees erop dat er dit jaar al een tegenvaller is in de kinderopvang en gezien de economisch slechte ontwikkelingen verwacht hij voorlopig geen meevallers. Bovendien zijn volgens hem bedragen voor 2012 in het stelsel van de kinderopvangtoeslag al vastgesteld.

Van Hijum wees er nog op dat het Centraal Planbureau (CPB) nog nader onderzoek doet naar de effecten op de arbeidsparticipatie. Maar de oppositie vreest dat de resultaten van dit onderzoek te laat komen.

Daarop stelde de CDA'er dat geplande bezuinigingen in de kinderopvang voor 2013 nog worden uitgewerkt en er wel degelijk ruimte is om de vinger aan de pols te houden.

Vertrouwen

Kamp vertrouwt erop dat veel ouders aan het werk blijven hoewel ze meer moeten betalen voor de crèche en gastouder.

Volgens hem wordt ''zo weinig mogelijk schade'' aan de arbeidsdeelname toegebracht door de manier waarop het kabinet bezuinigt. Hij wees erop dat volgens verwachtingen van het Centraal Planbureau ongeveer 0,1 procent van de werkenden, ofwel 7000 mensen, stoppen met hun baan.

''Dat praat ik niet weg, maar ik denk dat het effect te overzien is'', aldus Kamp.