AMSTERDAM - De jaarlijkse griepprik kan gezondheidsschade bij ouderen en risicogroepen voorkomen of beperken. Het is daarom ethisch verantwoord om hen te vaccineren.

Dit schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) woensdag in antwoord op Kamervragen van de PvdA.

Khadija Arib (PvdA) wilde een reactie van de bewindsvrouw op berichten dat het nut van de griepprik door deskundigen wordt betwijfeld. Het Geneesmiddelenbulletin concludeerde vorige maand dat er geen overtuigend bewijs is dat de jaarlijkse griepprik voor ouderen en risicogroepen werkzaam en effectief is.

De beschikbare onderzoeken vertonen namelijk tekortkomingen of de conclusies zijn tegenstrijdig, concludeerde het bulletin op basis van een analyse van een aantal onderzoeken en studies naar de influenzavaccinatie.

Schippers baseert zich op de Gezondheidsraad. Die heeft de beschikbare wetenschappelijke data gewogen en beoordeeld per risicogroep, schrijft zij. "Voor alle, nu voor vaccinatie geselecteerde, doelgroepen overtuigen - volgens de Gezondheidsraad - de aanwijzingen dat de griepvaccinatie gezondheidsschade kan voorkomen of beperken."

Kwetsbaren

De Gezondheidsraad vindt daarom dat de griepprik voor ouderen en kwetsbare groepen moet blijven. "Ik zie geen reden om van dit advies af te wijken."

Nader onderzoek is volgens Schippers ook niet nodig. "Ik vind dat ik op dit moment voldoende wetenschappelijke argumenten heb ter onderbouwing van mijn besluit om vaccinatie aan te bieden." Dat er wetenschappelijke discussie plaatsvindt, vindt de minister goed. "Dat houdt ons scherp."

De jaarlijkse griepprik kost de bewindsvrouw in totaal 57,5 miljoen euro.